♂ LIWET = "anděl myšlenek a vynálezů" - ZADANÝ

standard / black / berkshire