♂ JARIEL = "anděl božské tváře" - ZADANÝ

dumbo / black / berkshire