CHOV POTKANŮ - ZÁKLADNÍ POJMY

  • REGISTROVANÁ CHS = chovatelská stanice zapsaná u oficiální organizace, která zaštituje chov potkanů
  • CHOVATEL = fyzická nebo právnická osoba vlastnící CHS
  • ŽIVOTNÍ POHODA = stav, kdy zvíře netrpí zbytečným stresem a má možnost se chovat přirozeně
  • CHOV PRO NAŠE ÚČELY = rozumíme odchov mláďat
  • PRŮKAZ PŮVODU (PP) = oficiální listina vydaná chovatelem, potvrzená plemennou knihou --> zaručuje původ zvířete
  • VÝPIS PŘEDKŮ (VP) = neoficiální listina vydaná chovatelem --> jen v případě že nemůže vydat PP (neuchovnění rodiče)
  • POSUZOVATEL/KA = osoba odborně způsobilá k hodnocení variet, barev a znaků, jak na výstavách, tak při registraci chovných zvířat
  • STANDARD = obsahuje popis uznávaných variet, barev a znaků